Workshop “Ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm: Thực tiễn của thị trường thế giới và xu hướng cho Việt Nam”

Workshop “Ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm: Thực tiễn của thị trường thế giới và xu hướng cho Việt Nam”

Khoa Tài Chính – Trường Kinh doanh (Đại học UEH) kết hợp với Viện phát triển nguồn nhân lực bảo hiểm (HDI Institute) tổ chức workshop với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong bảo hiểm: Thực tiễn của thị trường thế giới và xu hướng cho Việt Nam (Technology application in the insurance sector: An overview of world practice and trends for the Vietnamese market)” nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên và những người quan tâm khác tình hình thực tiễn của insurtech trên toàn cầu, dự báo những xu thế phát triển insurtech trong tương lai của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi người có thể định hướng việc học tập, nghiên cứu để có thể phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh bùng nổ công nghệ hiện nay.

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
  • Thời gian: Thứ Bảy – 13/05/2023 (Buổi sáng)
  • Hình thức và địa điểm tổ chức: Online (link tham dự gửi qua email đăng ký)
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Đơn vị tổ chức: Khoa Tài Chính – Trường Kinh doanh (UEH)
  • Đơn vị phối hợp: HDI Institute
 3. ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://forms.gle/nAU5Qh3yfF2pjZou5