ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP NĂM 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

Sinh viên lưu ý:

  • Cần phải đăng nhập email UEH để đăng ký hình thức thực tập
  • Mỗi sinh viên không được thay đổi thông tin sau khi đã đăng ký nên bạn cân nhắc kỹ trước khi điền thông tin.
  • Thông tin đăng ký thành công sẽ được gửi về email của sinh viên
  • ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP: TẠI ĐÂY