DANH SÁCH GVDH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HỌC KỲ ĐẦU 2022 – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH & TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

DANH SÁCH GVDH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HỌC KỲ ĐẦU 2022 – CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH & TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

STTMSSVLớpHọ TênNgày sinhGVHDĐTDĐEmail
131181023708DH44FN001Nguyễn Thị HảiBình15/01/2000TS. Lê Đạt Chí0974131177[email protected]
231171024889DH43FN003Cao ĐăngHiếu13/06/1999TS. Lê Đạt Chí0974131177[email protected]
331181021483DH44FNC02Tào QuốcCường14/12/2000TS. Đinh Thị Thu Hồng0903361870[email protected]
431181020079DH44FNC02Nguyễn Hải MinhHiếu29/04/2000TS. Đinh Thị Thu Hồng0903361870[email protected]
531181022707DH44TQ001Nguyễn Thị PhươngThảo13/09/2000TS. Đinh Thị Thu Hồng0903361870[email protected]