DANH SÁCH GVDH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HỌC KỲ ĐẦU 2022 – CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM VÀ QTRRTC

DANH SÁCH GVDH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HỌC KỲ ĐẦU 2022 – CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM VÀ QTRRTC

STTMSSVLớpHọ TênNgày sinhGVHDĐTDĐEmail
131171020603DH43BR002Nguyễn NhậtHuy24/09/1999ThS. Nguyễn Tiến Hùng0979393639[email protected]
231171022759DH43BR002Mai ThịHuyền03/11/1999ThS. Trần Nguyên Đán [email protected]  
331181021156DH44BR001Huỳnh Lương KimNgân26/01/2000ThS. Hồ Thu Hoài0935699539[email protected]