[Giới thiệu] CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

[Giới thiệu] CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Mã đăng ký xét tuyển: 7340206

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính được thiết kế trên cơ sở các yêu cầu về chuẩn đầu ra của các doanh nghiệp trong ngành tài chính, tham khảo các chương trình đào tạo cập nhật của các trường trongtop 200 trường đại học uy tín trên thế giới, đồng thời cũng dựa trên các nội dung đào tạo của chứng chỉ nghề quốc tế về quản trị rủi ro tài chính là FRM (Financial Risk Manager) của GARP (Global Association of Risk Professionals)[1].

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính đào tạo những chuyên gia nắm vững các kiến thức cơ bản, có tính hệ thống và hiện đại trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Nội dung chương trình được thiết kế dựa trên các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới sẽ giúp cho người học có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính để có khả năng tự tin hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế. Đầu ra của chuyên ngành này là những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Nội dung chương trình gồm các học phần chuyên sâu về rủi ro, quản trị rủi ro tài chính đối với các doanh nghiệp cũng như các định chế tài chính. Người học có khả năng thiết lập các chiến lược phòng ngừa, đầu cơ và quản trị rủi ro cho một danh mục đầu tư hoặc thiết kế chương trình quản trị rủi ro cho một tổ chức, doanh nghiệp và định chế tài chính. Đặc biệt người học được đào tạo bài bản và thành thạo trong việc thiết kế, định giá và giao dịch các sản phẩm phái sinh (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi) cũng như khả năng hình thành các chiến lược phòng ngừa sử dụng các sản phẩm phái sinh. Thêm vào đó, người học còn được trang bị các kiến thức về phân tích và định lượng rủi ro trên nhiều khía cạnh như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng gia tăng đối với lĩnh vực tài chính định lượng. Ngoài ra, các kiến thức về tài chính công nghệ FinTech và các kỹ năng khởi nghiệp về tài chính cũng sẽ trang bị cho sinh viên về khả năng thích nghi với sự phát triển trong lĩnh vực tài chính trong tương lai. Sau khi tốt nghiệp, người học cũng hội đủ các điều kiện cần thiết để tự học và đạt được các chứng chỉ nghề nghiệp về quản trị rủi ro tài chính toàn cầu như FRM cũng như các chứng chỉ về tài chính – kế toán nói chung như CFA, ACCA.

Sau khi hoàn thành chương trình Quản trị rủi ro tài chính, các sinh viên sẽ đạt được các lợi ích như sau:

  • Quản trị rủi ro là một chức năng quan trọng tại các doanh nghiệp và định chế tài chính, do đó, cơ hội nghề nghiệp là rất hấp dẫn. Các vị trí công việc trong lĩnh vực này thường được chi trả lương cao, cũng như được tôn trọng trong cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp. 
  • Ngoài ra, việc trang bị các kiến thức nền tảng vững chắc về lĩnh vực tài chính nói chung cũng sẽ giúp bạn có thể làm việc ở các vị trí trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Các kiến thức của chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính được cập nhật theo chuẩn mực quốc tế, các giáo trình đào tạo là các giáo trình được sử dụng tại các trường đại học trên thế giới cũng giúp sinh viên dễ dàng phát triển con đường học vấn của mình thông qua việc học tập ở các cấp độ cao hơn, chẳng hạn như thạc sĩ ở các trường đại học nước ngoài.
  • Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc hiệu quả trong môi trường của các doanh nghiệp cũng như các định chế tài chính. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các bộ phận quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kinh doanh sản phẩm phái sinh, kinh doanh bảo hiểm tại các công ty, định chế tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc trở thành chuyên gia tư vấn độc lập về quản trị rủi ro và tài chính cá nhân. Ngoài ra, sự hội nhập trong thị trường lao động quốc tế ngày càng đòi hỏi năng lực làm việc không chỉ đáp ứng cho nhu cầu của các công ty trong nước mà cả các công ty đa quốc gia. Được trang bị các kiến thức hiện đại nhất, phù hợp nhất của chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính, các sinh viên sẽ dễ dàng thích nghi và làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc quốc tại các công ty đa quốc gia, các định chế tài chính quốc tế.

Để có thêm thông tin về Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính cũng như các nghề nghiệp tiềm năng dành cho sinh tốt nghiệp từ Chương trình này, tham khảo tại các link: https://sof.edu.vn/nganh-quan-tri-rui-ro-tai-chinh/  & https://rennes.sof.edu.vn/handbook/.

Khoa Tài chính, Trường Kinh doanh, Đại học UEH


[1] GARP là tổ chức hiệp hội nghề nghiệp hàng đầu dành cho các nhà quản lý rủi ro, với mục tiêu phát triển của nghề nghiệp quản lý rủi ro thông qua giáo dục, nghiên cứu và thúc đẩy các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất trên toàn cầu: https://www.garp.org/