Tuyển dụng

Dec
14

Tin tuyển dụng: Công ty bảo hiểm Xuân Thành Sài Gòn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Giới thiệu nhà tuyển dụng:  Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành đã ra đời và hoạt động 12 năm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam với lĩnh vực hoạt động là bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: Xe cơ giới, tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, tai […]

By Tô Công Nguyên Bảo | Thông báo . Tuyển dụng/ Thực tâp
DETAIL