Thông báo đăng ký đề tài Học kỳ doanh nghiệp online

Thông báo đăng ký đề tài Học kỳ doanh nghiệp online

Khoa thông báo các bạn sinh viên chọn hình thức thực tập Học kỳ doanh nghiệp vui lòng đăng ký tên đề tài theo đường link bên dưới để GVHD duyệt online.

Hạn cuối đăng ký đề tài Học kỳ doanh nghiệp: 10/08/2023. (*)

Đường link đăng ký đề tài: https://sof.edu.vn/tttn

(*) Sinh viên theo dõi tình trạng duyệt đề tài và liên hệ GVHD để hoàn thiện đề tài nếu bị từ chối đề tài.

Trân trọng