Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp online cho sinh viên Chính quy , Văn bằng 2 & Liên thông

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp online cho sinh viên Chính quy , Văn bằng 2 & Liên thông

Khoa thông báo thời hạn nộp khóa luận tốt nghiệp ngành Tài Chính các khóa CQ, VB2 và LT học kỳ đầu tháng 3/2023 như sau:

Thời hạn nộp: 25/3 – 29/3/2023

Nộp online theo đường link sau (sử dụng tài khoản UEH để đăng nhập nộp bài): CLICK HERE

hoặc: https://forms.gle/enWuWkvmz9m5sD35A

Biên nhận nộp bài sẽ được gửi về email của sinh viên.

Trân trọng thông báo.