Workshop “Tổng quan tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và những định hướng cho tương lai”

Workshop “Tổng quan tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và những định hướng cho tương lai”

Khoa Tài Chính (K.TC), Trường Kinh doanh – Đại học UEH kết hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Minh tổ chức workshop với chủ đề “Tổng quan tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam và những định hướng cho tương lai” nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên và những người quan tâm khác tình hình thực tiễn của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh kinh tế – xã hội, pháp luật mới, dự báo những xu thế phát triển trong tương lai nhằm định hướng cho việc học tập – giảng dạy – nghiên cứu – phát triển nghề nghiệp chuyên ngành.
_Thời gian: 7g30 ngày 21/04/2023
_Hình thức và địa điểm tổ chức: Hybrid
*Trực tuyến: Trên nền tảng Quickom (Livestream trên kênh Youtube và Fanpage)
*Trực tiếp và là 2 điểm cầu trực tuyến:
+ Giảng đường B2-411, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM;
+ Giảng đường N2-203, Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh.