Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp online dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

Thông báo nộp Khóa luận tốt nghiệp online dành cho sinh viên hệ Vừa làm vừa học

Khoa thông báo sinh viên hệ VLVH nộp bài qua đường link sau: https://sof.edu.vn/nopbai

Hạn cuối nộp bài: 27/04/2022

Lưu ý:

  1. Phải đăng nhập bằng email @st.ueh.edu.vn để nộp bài
  2. Sinh viên chỉ nộp 1 file pdf.
  3. Sinh viên lưu ý chỉ được nộp bài 1 lần, không được thay đổi bài nộp sau khi đã nộp hoàn tất.
  4. Sau khi hoàn tất nộp bài sẽ có biên nhận nộp bài thành công gửi về email của sinh viên