Tin tuyển dụng: Eximbank- CN Bình Phú

Tin tuyển dụng: Eximbank- CN Bình Phú

Eximbank- CN Bình Phú đang cần tuyển dụng các vị trí như sau:

  • Chuyên viên KHDN ( RM)- SL: 04
  • Chuyên viên KHCN ( RBO)- Sl : 03
  • Giao dịch viên( Teller): Sl 02

– Bảng mô tả công việc cho vị trí tuyển dụng và vị trí thăng tiến đính kèm:

– Nơi làm việc: Tại Chi nhánh EIB Bình Phú: 110-112-114 Đường Chợ Lớn- Quận 6- HCM.

– Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 25/5/2022.

– Liên hệ nộp hồ sơ:
_Trực tiếp tại CN: Ban tuyển dụng- P. VHCN (Ms. Ngọc Anh: 0916501254, Mr. Hải: 0903.972711

_Qua email: [email protected][email protected][email protected]