THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2022

THÔNG BÁO PHỔ BIẾN YÊU CẦU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2022

1/ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Sinh viên Hệ Đại học chính quy, ĐHQCLC Khóa 45 & các khóa trước trả nợ học phần.

2/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ RỦI RO & BẢO HIỂM:

Tập trung từ 8h đến 10h thứ 3 ngày 05/7/2022 tại phòng B2-205.

 

  • CHUYÊN NGÀNH TCDN, TCQT, ĐT, HỆ ĐHCQ, CLC:

Tập trung từ 8h đến 10h thứ 4 ngày 06/7/2022 tại Hội trường A116.

 

3/ CÁC THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2022

Sinh viên lưu ý trước khi dự buổi phổ biến vui lòng đọc trước các thông báo và tài liệu liên quan đến thực tập tốt nghiệp 2022 : TẠI ĐÂY

 

Trân trọng.

Khoa Tài Chính