TỌA ĐÀM KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH—Chủ đề “Risk Management: Anticipating and Reacting in StarCraft” | 8h30 |30/8/2023

TỌA ĐÀM KHOA HỌC KHOA TÀI CHÍNH—Chủ đề “Risk Management: Anticipating and Reacting in StarCraft” | 8h30 |30/8/2023

Khoa Tài Chính, Trường Kinh doanh, Đại học UEH phối hợp cùng SFR tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Risk Management: Anticipating and Reacting in StarCraft

Khách mời: Dr. Bryan S. Weber | City University of New York (CUNY) | United States of America. 

_Associate Editor — Evaluation Review (SCOPUS, SSCI, ABDC: A)

_Associate Editor — Journal of Asian Business and Economic Studies (SCOPUS, ESCI, ABDC: B)

Mục tiêu: Cung cấp cho giảng viên, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên những góc nhìn và công cụ mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, và học tập.

Thời gian: 8h30, Thứ tư ngày 30/08/2023

Hình thức: Trực tiếp (giới hạn 40 người đăng ký sớm nhất) tại Phòng B1-205, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Số 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Link đăng ký: https://bit.ly/3KSkoQS