Thông báo điều chỉnh thời gian công bố Danh sách chính thức thực tập tốt nghiệp

Thông báo điều chỉnh thời gian công bố Danh sách chính thức thực tập tốt nghiệp

Do Khoa chuẩn bị cho Hội thảo vào cuối tuần này, nên điều chỉnh thời gian công bố danh sách chính thức thực tập HKDN và KLTN của K46, 45…DHCQ, đến ngày 28/8/2023 (thay vì ngày 22/8/2023 như thông báo trước đó).

Trân trọng.