Workshop: Những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Workshop: Những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Khoa Tài Chính, Trường Kinh doanh, Đại học UEH tổ chức Workshop với chủ đề “Những vấn đề cần lưu ý khi vận dụng chế độ kế toán đối với doanh nghiệp bảo hiểm” nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên Ngành Bảo hiểm những vấn đề thực tiễn phát sinh tại doanh nghiệp khi áp dụng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

  • Thời gian: 07:30 – 10:30, ngày 18/03/2023
  • Địa điểm: Phòng B2.402 và online trên MS Teams