BÁO CÁO NGOẠI KHÓA

BÁO CÁO NGOẠI KHÓA

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ FX TRADING VÀ FX SALE CÙNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

BÁO CÁO VIÊN: MR BRIAN LE

PROPRIERTARY FX TRADER – VIET NAM EXIMBANK

Với mục tiêu cung cấp thêm kiến thức thực tế và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn sinh viên năm cuối Khoa Tài chính – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) và chia sẻ các cơ hội nghể nghiệp, Khoa Tài chính (UEH) phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tổ chức buổi báo cáo ngoại khóa với chủ đề CHIA SẺ KINH NGHIỆM VỀ FX TRADING VÀ FX SALE CÙNG CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP         

Thời gian: 8g30 – Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Ứng dụng: Cisco – Webex meetings

Link tham dự: https://uehvn.webex.com/uehvn/j.php?MTID=m40cef07e01044fd22caa378525a41069

Hoặc

Join by meeting number
Meeting number (access code): 2523 915 0193
Meeting password: meet1010

Khảo sát nhu cầu và đặt câu hỏi với báo cáo viên tại đây

Đăng ký tham dự tại đây

Báo cáo viên:           Lê Hoàng Nam           FX Trader    Vietnam Eximbank.

                                   Huỳnh Nhật Khánh FX Trader    Vietnam Eximbank.

                                   Đoàn Thị Đào Tiên    FX Sales        Vietnam Eximbank.

Nội dung:

  • Tự doanh FX (FX Trading) và FX Sales tại Việt Nam.
  • Thị trường ngoại hối, môi trường vĩ mô trong và ngoài nước về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.
  • Giới thiệu công cụ chuyên biệt Eikon để đánh giá, dự báo.
  • Giới thiệu về Crypto Currency, cấu trúc Crypto trong danh mục đầu tư.
  • Giới thiệu và ứng dụng các sản phẩm cấu trúc, sản phẩm phái sinh sử dụng trong ngân hàng và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, cuối buổi báo cáo sẽ là phần giao lưu, trao đổi các cơ hội nghề nghiệp trong Khối nguồn vốn tại Eximbank, tương tác Q&A với diễn giả trong buổi trình bày.

Hẹn gặp các bạn sinh viên!

KHOA TÀI CHÍNH

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng Cisco Webex meetings TẠI ĐÂY