Quy định xử lý đạo văn của UEH (áp dụng cho các hình thức học tập và khóa luận tốt nghiệp)

Quy định xử lý đạo văn của UEH (áp dụng cho các hình thức học tập và khóa luận tốt nghiệp)

Xem cách tự kiểm tra đạo văn dành cho sinh viên: TẠI ĐÂY

Quy-dinh-xu-ly-dao-van