THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K44 CHÍNH QUY, K22 VĂN BẰNG 2 VÀ K24.2 LIÊN THÔNG.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN BÁO CÁO HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ NỘP KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K44 CHÍNH QUY, K22 VĂN BẰNG 2 VÀ K24.2 LIÊN THÔNG.

1. Xác nhận của doanh nghiệp trên MOU, phụ lục MOU, bảng phân công người hướng dẫn, nhật ký thực tập và báo cáo học kỳ doanh nghiệp (áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, hình thức thực tập là học kỳ doanh nghiệp)

Do tình hình giãn cách xã hội trong thời gian sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp nên Khoa đồng ý cho sinh viên nộp xác nhận và chữ ký của doanh nghiệp trên những văn bản đã đề cập dưới dạng hình chụp, hình scan, hoặc có thể bổ sung xác nhận và chữ ký của doanh nghiệp sau (khi có yêu cầu của Khoa).

Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin cung cấp. Trong trường hợp sinh viên cung cấp thông tin không trung thực, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Khoa sẽ không công nhận kết quả học kỳ doanh nghiệp của sinh viên.

* Đối với DN đã ký MOU với Khoa thì không cần nộp MOU và Phụ lục MOU. (danh sách DN xem mục 5 thông báo)

2. Nộp hồ sơ học kỳ doanh nghiệp (áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, hình thức thực tập là học kỳ doanh nghiệp)

Sinh viên nộp hồ sơ học kỳ doanh nghiệp (KHÔNG bao gồm báo cáo thực tập) theo hình thức online, theo đường link: TẠI ĐÂY. (cần đăng nhập bằng mail UEH)

Thời gian nộp: từ 8/10/2021 – 19/10/2021

Hồ sơ học kỳ doanh nghiệp bao gồm: MOU, phụ lục MOU, hợp đồng cộng tác giữa UEH và người hướng dẫn tại DN (trong trường hợp có nhận thanh toán từ UEH). Tất cả hồ sơ trên gộp chung thành 1 file pdf với cách thức đặt tên: MSSV_HOVATEN_HOSOHKDN.pdf

3. Nộp khóa luận tốt nghiệp, báo cáo học kỳ doanh nghiệp, chuyên đề, lược khảo và dự án (áp dụng đối với tất cả các hệ, các hình thức thực tập tốt nghiệp)

Sinh viên nộp theo hình thức online, theo đường link: TẠI ĐÂY (cần đăng nhập bằng mail UEH)

Thời gian nộp: từ ngày 15/10/2021 đến 24h00 ngày 19/10/2021.

Trang bìa phải đầy đủ các thông tin sau: Mã số sinh viên, họ và tên, hình thức thực tập, số điện thoại, mail sinh viên. Họ và tên GVHD, Họ và tên người hướng dẫn tại DN, số điện thoại, địa chỉ mail của người hướng dẫn tại DN.

Bài nộp là 1 (một) file pdf được đặt tên theo cấu trúc MSSV_HOVATEN_HINHTHUCTHUCTAP.pdf

Sinh viên làm theo dạng Khóa luận tốt nghiệp, Dự án, Lược khảo: (1) bìa, (2) nội dung, (3) phụ lục.

Sinh viên làm theo dạng Học kỳ Doanh nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp : (1) bìa, (2) xác nhận của doanh nghiệp, (3) nhật ký thực tập (4) báo cáo học kỳ doanh nghiệp và (5) các phụ lục.

4. Việc chấm bài theo của người hướng dẫn tại DN đối với hình thức HKDN (áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy, hình thức thực tập là học kỳ doanh nghiệp)

Dựa trên danh sách mail của người hướng dẫn tại DN mà sinh viên đã cung cấp, thư ký Khoa sẽ gửi Google Form để người hướng dẫn chấm điểm. Trong trường hợp không nhận được hồi đáp, Khoa sẽ kiểm tra lại thông tin. Trong trường hợp sinh viên khai báo thông tin không trung thực, sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và Khoa sẽ không công nhận kết quả học kỳ doanh nghiệp của sinh viên.

5. Danh sách DN ký MOU với Khoa:

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV
Công ty Bảo hiểm Dai-ichi-life
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Vmex
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS)
Công ty Cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. HCM (FPTS)
Công ty bảo hiểm Bảo Long
Công ty TNHH MTV Đại lý bảo hiểm Thái Thành Nhân
Công ty TNHH kiểm toán Việt Nhất
Công ty Bảo Việt Sài Gòn
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
Công ty TNHH Bảo hiểm FUBON (Việt Nam)
Công ty TNHH Bảo hiểm tài chính trực tuyến Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Tổng công ty cổ phần Bảo Minh