Chương trình cao học

Mar
01

Ngành Tài Chính (Cao học – Hướng Nghiên Cứu)

Chương trình Thạc sĩ Tài Chính hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức và nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo thạc sĩ về tài chính của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Chương trình của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế […]

DETAIL
Mar
01

Ngành tài chính (Cao học – Ứng dụng)

Mô tả chung: Chương trình Thạc sĩ Tài Chính hướng ứng dụng của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế TP.HCM được thiết kế nhằm đón đầu những xu hướng đào tạo nghề nghiệp tài chính trong bối cảnh làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ lên […]

DETAIL