Chương trình cao học

Mar
01

Ngành Tài Chính (Cao học – Hướng Nghiên Cứu)

Chương trình Thạc sĩ Tài Chính hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức và nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo thạc sĩ về tài chính của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Chương trình của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế […]

DETAIL
Mar
01

Ngành tài chính (Cao học – Ứng dụng)

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị cho người học kiến thức sâu về lý thuyết kinh tế tài chính, có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về tài chính vào thế giới thực trong thị trường tài chính không [...]
DETAIL