Chương trình đào tạo

Mar
01

Ngành Tài Chính (Cao học – Hướng Nghiên Cứu)

Chương trình Thạc sĩ Tài Chính hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức và nội dung cốt lõi của các chương trình đào tạo thạc sĩ về tài chính của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Chương trình của Khoa Tài Chính, trường Đại học Kinh Tế […]

DETAIL
Mar
01

Ngành tài chính (Cao học – Ứng dụng)

MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH Chương trình thạc sĩ Tài chính hướng ứng dụng được thiết kế nhằm trang bị cho người học kiến thức sâu về lý thuyết kinh tế tài chính, có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên sâu về tài chính vào thế giới thực trong thị trường tài chính không [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Tài Chính Quốc Tế

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình cử nhân ngành Tài chính quốc tế đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại về lĩnh vực tài chính quốc tế tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Bảo Hiểm

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Bảo hiểm nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến Top 200 trên thế giới. Sinh viên được trang [...]
DETAIL
Mar
01

Ngành Tài Chính (giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chuyên ngành Tài Chính được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Xem thêm: Chuyên ngành Tài Chính
DETAIL
Mar
01

Chuyên ngành Đầu Tư Tài Chính

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Đầu tư tài chính cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu tương đương với chương trình đào tạo tại các trường đại học tiên tiến trên thế giới; chương trình cũng trang [...]
DETAIL
Mar
01

Chuyên ngành Tài Chính

Giới thiệuCấu trúc chương trìnhCơ hội việc làmGiới thiệu Mục tiêu chung (General Objectives) Chuyên ngành đào tạo Tài Chính trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tài chính ở các mức độ yêu cầu khác nhau [...]
DETAIL