Danh sách phân công và lịch gặp GVHD cho sinh viên K46 – LT – VB2

Danh sách phân công và lịch gặp GVHD cho sinh viên K46 – LT – VB2

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp khung thời gian từ từ 07/08 đến 15/10/2023 của các hệ CQ – LT – VB2 danh sách GVHD theo file đính kèm bên dưới.

Các bạn lưu ý về các mốc thời gian sau:

  1. Xem lịch gặp của GVHD theo link (cập nhật đến 21/07/2023): CLICK HERE
  2. Thời gian chính thức thực tập  từ 07/08 đến 15/10/2023.
  3. Thời gian nộp hồ sơ Học kỳ doanh nghiệp (chỉ dành cho bạn nào thực hiện HKDN) : 09/08 – 10/08/2023.
  4. Hạn cuối GV phê duyệt hình thức HKDN: 20/08/2023.
  5. Danh sách GVHD theo các hệ (file bên dưới):