KẾT QUẢ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2021

KẾT QUẢ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2021

Khoa Tài chính xin thông báo đến học viên Cao học Khóa 29 và các khóa khác có đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ trong tháng 5 năm 2021 về kết quả bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ của học viên sẽ được gửi qua địa chỉ email mà học viên đăng ký tại form đăng ký Bảo vệ đề cương.

Học viên vui lòng kiểm tra email để nắm được các thông tin góp ý từ hội đồng và tiếp tục liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để hoàn tất đề tài.

Hạn chót hoàn thiện luận văn theo thông báo của Viện Sau đại học là ngày 07/10/2021 với đủ các điều kiện cần thiết (link thông báo: https://sdh.ueh.edu.vn/thong-bao-cao-hoc/thong-bao-thoi-han-thuc-hien-luan-van-cua-hoc-vien-cao-hoc-khoa-29-2019-2021.html)