THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 44 NĂM 2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP VÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 44 NĂM 2021

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, Khoa Tài chính thông báo đến cho các bạn sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Học kỳ doanh nghiệp được gia hạn thời gian đăng ký tới 23g59ph ngày 4 tháng 7 năm 2021

Đăng ký thông tin thực hiện Học kỳ doanh nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp tại link: https://sof.edu.vn/dang-ky-tham-gia-khoa-luan-tot-nghiep-va-hoc-ky-doanh-nghiep-online-sinh-vien-dhcq-khoa-tai-chinh/