Thông báo tạm hoãn chương trình Tham quan doanh nghiệp

Thông báo tạm hoãn chương trình Tham quan doanh nghiệp

Do tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp nên Chương trình tham quan doanh nghiệp (Business visiting tour) sẽ tạm hoãn, chương trình sẽ diễn ra khi điều kiện cho phép. Các bạn sinh viên thường xuyên theo dõi web Khoa, fanpage để cập nhật thông tin về các đơn vị nhận thực tập, học kỳ doanh nghiệp,… để đăng ký kịp thời Chương trình học kỳ doanh nghiệp. Trân trọng cảm ơn!

Khoa Tài Chính.