ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP – ONLINE (SINH VIÊN ĐHCQ KHOA TÀI CHÍNH)

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC KỲ DOANH NGHIỆP – ONLINE (SINH VIÊN ĐHCQ KHOA TÀI CHÍNH)

Sinh viên Khóa 44 khoa Tài chính đăng ký tham gia Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp tại 2 đường link bên dưới.

Sinh viên cần ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN trước khi điền các thông tin và ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN trong biểu mẫu

Lưu ý: Sinh viên thuộc hệ đại trà đăng ký Học kỳ doanh nghiệp nếu KHÔNG đăng ký doanh nghiệp tham gia thực tập thì MẶC ĐỊNH THAM GIA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Hạn chót đăng ký vào lúc 23g59 ngày 04/7/2021

Form đăng ký dành cho sinh viên hệ Chất lượng cao và chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính và Bảo hiểm

Form đăng ký dành cho sinh viên hệ Đại trà