NHU CẦU DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

NHU CẦU DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA HỌC KỲ DOANH NGHIỆP NĂM 2021

Nhằm hỗ trợ nhu cầu cho các bạn sinh viên đăng ký tham gia Học kỳ doanh nghiệp UEH có thông tin của một số đơn vị có nhu cầu Các bạn sinh viên có quan tâm đến các doanh nghiệp trong danh sách vui lòng gửi email đăng ký về địa chỉ mail [email protected] ghi rõ vị trí và đơn vị đăng ký tham gia Học kỳ doanh nghiệp trước 11g30 ngày 15/7/2021 để khoa sắp xếp