NHU CẦU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP HỌC KỲ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

NHU CẦU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THAM GIA THỰC TẬP HỌC KỲ DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

– Số lượng tiếp nhận: 100 sinh viên.
– Đối tượng tiếp nhận: Sinh viên năm cuối các ngành/chuyên ngành thuộc khối Kinh tế.
– Vị trí tiếp nhận: Giao dịch viên, Nhân viên Khách hàng cá nhân, Nhân viên Tín dụng, Nhân viên Khách hàng Doanh nghiệp.
– Địa điểm thực tập: Các chi nhánh/phòng giao dịch OCB tại khu vực TP.HCM.
– Hình thức thực tập: Fulltime hoặc Parttime không dưới 08 buổi/1 tuần.


Tiến độ triển khai dự kiến:
  + Từ 30/7 – 15/8/2021: Sinh viên đăng ký tham gia tại link: https://forms.gle/wxdQ9BeSinPpAAmM6.
  + Từ 16/8 – 21/8/2021: Kết nối phỏng vấn online giữa các đơn vị kinh doanh OCB và sinh viên.


Email liên hệ tư vấn và hỗ trợ: Phòng Tuyển dụng – Trung tâm Nhân sự & Đào tạo OCB – [email protected].