Thông báo giải thưởng “IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life Insurance”  dành cho sinh viên Bảo Hiểm

Thông báo giải thưởng “IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life Insurance” dành cho sinh viên Bảo Hiểm

Nhằm mục đích khuyến khích sinh viên đang theo học chuyên ngành Bảo hiểm tại nhà trường có niềm yêu thích đối với Bảo hiểm nhân thọ, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với Trung Tâm phát triển văn hóa bảo hiểm nhân thọ phương Đông thành lập Giải thưởng “IAV-OLIS Award for Excellent Students in Life insurance” giành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập bảo hiểm nhân thọ, được trao thưởng hàng năm gồm:

  • 01 Giải nhất trị giá 1000 USD
  • 02 Giải nhì mỗi giải trị giá 400 USD
  • 06 Giải Ba mỗi giải trị giá 200 USD

Đối tượng xét giải: Ứng viên là sinh viên xuất sắc chuyên ngành Bảo hiểm kết thúc năm thứ 3.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem bên dưới: