Thông báo V/v học kỳ thực tập tốt nghiệp K44 – Hệ Chính Quy

Thông báo V/v học kỳ thực tập tốt nghiệp K44 – Hệ Chính Quy

Các bạn sinh viên K44 – Hệ Chính Quy vui lòng xem thông báo liên quan đến việc thực tập tốt nghiệp như bên dưới:
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN VIẾT KHÓA LUẬN BẰNG TIẾNG ANH.
Xem thông báo: TB04-VietKLTN-English
 
CÁC TÀI LIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÁC CẦN XEM: