THÔNG BÁO VÀ ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 44 ĐHCQ

THÔNG BÁO VÀ ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHOÁ 44 ĐHCQ

ThongBaoThucTapTN-K44-da-chuyen-doi

ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC THỰC TẬP

Sinh viên thực hiện đăng ký hình thức thực tập theo form bên dưới hạn chót vào lúc 23g59ph ngày 04/08/2021