TÀI LIỆU TƯ VẤN TUYỂN SINH – KHOA TÀI CHÍNH 2022

TÀI LIỆU TƯ VẤN TUYỂN SINH – KHOA TÀI CHÍNH 2022

ROOM TƯ VẤN TUYỂN SINH: CLICK HERE (Thời gian: 9AM-11AM Chủ Nhật Hàng Tuần từ 6/3 – 24/4)

***Cẩm nang tuyển sinh UEH 2022: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/tuyensinhk48ksaksv/

***Sổ tay nghề tài chính do Khoa Tài chính thiết kế là những hướng dẫn bằng hình ảnh để giúp bạn tìm một công việc hoàn hảo trong ngành tài chính hiện nay: https://rennes.sof.edu.vn/handbook

***Thông tin giới thiệu các ngành, chuyên ngành, và chương trình liên kết quốc tế thuộc bậc Đại học

1. Chương trình Cử nhân Tài chính liên kết Đại học Rennes 1, Pháp: https://sof.edu.vn/cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-tuong-lai-nganh-tai-chinh/ & https://rennes.sof.edu.vn 

2. Chuyên ngành Tài chính: https://sof.edu.vn/gioi-thieu-chuyen-nganh-tai-chinh/ 

3. Chuyên ngành Đầu tư Tài chính: https://sof.edu.vn/gioi-thieu-chuyen-nganh-dau-tu-tai-chinh/ 

4. Ngành Tài chính Quốc tế: https://sof.edu.vn/gioi-thieu-nganh-tai-chinh-quoc-te/ 

5. Chuyên ngành Quản trị Rủi ro Tài chính: https://sof.edu.vn/gioi-thieuchuyen-nganh-quan-tri-rui-ro-tai-chinh/ 

6. Ngành Bảo hiểm: https://sof.edu.vn/gioi-thieu-nganh-bao-hiem/ 

Ngày OPEN DAY của Khoa Tài chính – UEH, nơi gặp gỡ, chia sẻ, và định hướng từ các giảng viên, chuyên gia, cựu sinh viên Khoa Tài chính:
– Chủ đề: FINANCE – Brighten Your Future
– Thời gian: 09g00 ngày 24/04/2022
– Hình thức: Trực tuyến tại: https://go.ueh.edu.vn/opendayk48_11